E05 Korsvägen

Projektet består av tunnel i berg och lera samt betongtunnel och tråg för att leda ner västlänksspåren från marknivå till bergtunneln under Göteborg.

Inom projektet har vi främst varit verksamma i delområde Almedal men även på själva Korsvägen samt arbete inne i bergtunnlarna.

I projektet har vi ansvarat för planering, monitorering, spårmätning och kontroll, stomnätsarbeten för både byggnät och bruksnät, schaktarbeten och modeller, betongarbeten och relationsunderlag för att nämna en del.


Varbergstunneln